GEOURB Group d.o.o.  

 

GEOURB Group d.o.o. obavlja sledeće delatnosti:

   
 • Za potrebe JP Gradac - Čačak
  Izrada katastarskog topografskog plana, naselja Košutnjak II
 • Za potrebe opštine Kolašin
  Snimanje izrade topografsikog plana Smailagića polje
 • Izvođenje radova na izradi i određivanju osnovnih geodetskih mreža: trigonometrijska, mikrotrigonometrijska, poligonometrijska, poligonska i linijski, precizni, generalni i tehnički nivelman
 • Geodetsko snimanje faktičkog stanja na terenu i izrada svih vrsta i razmera planova državnog premera za katastar nepokretnosti, katastarsko-topografskih, topografskih i situacionih planova za potrebe izrade urbanističko-tehničke dokumentacije i projektovanje u analognom i digitalnom obliku
 • Geodetsko snimanje fasada objekata klasičnom metodom, terestričkom i fotogrametrijskom i skenerom sa obradom snimanja u analognom i digitalnom obliku u željenim razmerama
 • Oskultacija objekata: praćenje sleganja i pomeranja u trodimenzionalnom koordinatnom sistemu (Y, X, H) sa obradom podataka i prikazom stanja analogno i digitalno
 • Geodetski radovi u realizaciji regulacionih i detaljnih urbanističkih planova i urbanističkih projekata: formiranje građevinskih parcela, izrada i izdavanje protokola regulacije, prenošenje - obeležavanje objekata prema urbanističkoj dokumentaciji i protokolu regulacije
 • Radovi i poslovi u okviru održavanja premera i katastra nepokretnosti: snimanje objekata izgrađenih sa građevinskom dozvolom radi uknjiženja u Katastru nepokretnosi i Zemljišnoj knjizi, objekata izgrađenih bez građevinske dozvole radi evidentiranja na planu Katastra nepokretnosti i legalizacije, identifikacija i obnavljanje granica katastarskih parcela, uslovna podela katastarskih parcela i drugi radovi i poslovi
 • Geodetsko snimanje svih vrsta nadzemnih i podzemnih vodova i objekata sa izradom elaborata u analognom i digitalnom obliku, evidentiranje i provođenje promena u Katastru vodova RGZ-a i izdavanje potvrde da su vodovi snimljeni
 • kao i izvođenje svih vrsta geodetskih radova za posebne potrebe, koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavkama
©2007 GEOURB Group. Izgled sajta: DIREKTIVA. Sva prava zadržana.