GEOURB Group d.o.o.  
 

 

GEOURB Group d.o.o. raspolaže kao vlasnik sledećom opremom:

 1. 2 x Leica GPS System 1200-GX 1230 prijemnici RTK sa pratećom opremom
  2 x Leica GPS System 1200-GS 09 prijemnici RTK sa pratećom opremom
 2. Elektronski teodolit sa elektro-optičkim i laserskim daljinomerom – totalna stanica marke LEICA TCR 307
 3. Elektronski teodolit sa elektro-optičkim i laserskim daljinomerom – totalna stanica marke TOPCON GTP 2006
 4. Dva elektronska teodolita sa elektro-optičkim daljinomerom – totalne stanice marke LEICA TCR 407
 5. Elektronski nivelir SOKKIA SDL 30 No 006930. 
 6. Nivelir za generalni i tehnički nivelman marke Zeiss Ni 030  No.160969
 7. Nivelir za precizni nivelman marke Zeiss "KONI" 007 No.194212
 8. Tragač kabla METROTECH FM 9850
 9. Ploter HP 500plus.
 10. Softverski sistem SURVEY
 11. Softverski modul DMT za Digitalno Modeliranje Terena
 12. Prateći pribor uz svaku mernu jedinicu.
 13. Sitni prateći razni pribor.
 14. Terenska vozila
 15. 115m2 poslovnog prostora.
   
 
©2007 GEOURB Group. Izgled sajta: DIREKTIVA. Sva prava zadržana.