GEOURB Group d.o.o.  
 

 

U oblasti geologije GEOURB Group d.o.o. je, između ostalog, izvela i sledeće projekte:

   
 • GEOLOŠKO- GEOTEHNIČKA  DOKUMENTACIJA ZA  POTREBE IZRADE: PLANA DETALJNE  REGULACIJE VIŠNJIČKOG POLJA – TRUDBENIK. PREGREVICA    (investitor   Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda)

 • GEOLOŠKO-GEOTEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA  POTREBE IZRADE:PLANA DETALJNE  REGULACIJE PROSTORA IZMEĐU ULICA CARA DUŠANA, SAOBRAĆAJNICE T-6 , LESNOG ODSEKA DUNAVA, ZEMUNSKOG GROBLJA I GRANICE PLANA STAROG JEZGRA ZEMUNA-PREGREVICA    (investitor   Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda)

 • GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA POTREBE IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA U UL. BULEVAR MIRA BR.28 U BEOGRADU (investitor Mateja i Emilija Kežman iz Beograda)

 • GEOTEHNIČKI ELABORAT  ZA  POTREBE IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA ’’DUNAV PALACE’’ U ULICI DRAGOSLAVA SREJOVIĆA BR.2c U BEOGRADU (investitor Komnenović Auto d.o.o. iz Beograda)

 • GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA POTREBE IZGRADNJE  REGIONALNE DEPONIJE ’’VRBAK’’ – LAPOVO (investitor  A.S.A. s.r.o. Brno, Češka)

 • GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA POTREBE IZGRADNJE POSLOVNIH OBJEKATA U DELIGRADSKOJ ULICI BR. 4, 6 i 8a U BEOGRADU (investitor SIGRAD inženjering d.o.o iz Beograda)
 • GEOTEHNIČKI ELABORAT ZA POTREBE IZGRADNJE  GARAŽE U BABA VIŠNJINOJ  ULICI  BR. 38-42 U BEOGRADU ( investitor ’’TERRA ENGINEERING iz Beograda)
 • GEOTEHNIČKI  ELABORAT ZA POTREBE IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA CITROEN ASTOR AUTO CENTRA  U ZEMUN POLJU (investitor ASTOR INVESTMENT iz Beograda)

 • Geotehnički elaborat za potrebe izgradnje Biznis-inkubator Centra u Kruševcu
 • Inženjersko-geološka dokumentacija za potrebe izrade urbanističkog projekta Bloka 62 - celine 22 na Novom Beogradu
 • Geološko-geotehnički uslovi za izgradnju servisne hale "Lasta"
 
©2007 GEOURB Group. Izgled sajta: DIREKTIVA. Sva prava zadržana.